AKTUÁLNÍ INFORMACE (ke dni 9. 7. 2021)
 
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

Prosíme návštěvníky, aby svou návštěvu oznámili alespoň 1 den předem telefonicky na telefonním čísle 354 599 978 (volejte nejlépe v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 hod.) Předem děkujeme.

Návštěvy klientů Domova pro seniory v Hranicích jsou umožněny za níže uvedených podmínek:

Návštěva bude umožněna těmto osobám:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem;

- osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 (dle typu očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to národním certifikátem; od 9. 7. 2021 se za bezinfekční osobu (s plnou ochranou po očkování) považuje taková osoba, u níž od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní; 

- osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením;

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti zejména při návratu ze zahraniční dovolené!

Osoby, které se vrátí ze zahraniční dovolené, žádáme o předložení RT-PCR testu s negativním výsledkem (nestačí POC antigenní test).

Prosíme Vás o seznámení se s aktuálním zněním mimořádného opatření a s vnitřním pravidlem pro organizaci návštěv a o jejich důsledné dodržování. Pro více informací klikněte zde:

Vnitřní pravidlo pro organizaci návštěv

Předem děkujeme za Vaši trpělivost a respektování pokynů našich zaměstnanců.

O nás
Domov pro seniory najdete v Krásňanech, klidné části Hranic. Poskytujeme péči starším lidem, kteří již dále nemohou zůstat ve svém původním prostředí, ať už pro vysoký věk či nutnou péči o zdravotní stav. V Domově žije průměrně 50 klientů. Budova je vybavena výtahem, který zaručuje bezbariérový přístup a pohyb našich obyvatel.

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.