AKTUÁLNÍ INFORMACE (ke dni 25.3.2021)
 
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

Návštěvy klientů Domova pro seniory v Hranicích jsou umožněny od pondělí 29. 3. 2021 za těchto podmínek:

Na návštěvu je nutné se předem telefonicky objednat na telefonním čísle 354 599 978 v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hod., bez předchozího objednání nebude návštěva umožněna.

Návštěva je umožněna osobám, které:

  1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPS“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
  4. budou dodržovat vnitřní pravidlo pro organizaci návštěv platné od 29. 3. 2021 a uposlechnou pokynů personálu.

Prosíme Vás o důsledné dodržování mimořádných opatření stanovených vládou ČR a vnitřního pravidla pro organizaci návštěv. Předem děkujeme za Vaši trpělivost, pochopení a respektování pokynů našich zaměstnanců.

Prosíme o seznámení se s vnitřním pravidlem pro organizaci návštěv, které naleznete zde:

Vnitřní pravidlo pro organizaci návštěv

 

VYCHÁZENÍ KLIENTŮ Z DOMOVA PRO SENIORY

Dle usnesení vlády ČR bude vycházka mimo objekt nebo areál zařízení umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Tento postup se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Klient používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 
 
O nás
Domov pro seniory najdete v Krásňanech, klidné části Hranic. Poskytujeme péči starším lidem, kteří již dále nemohou zůstat ve svém původním prostředí, ať už pro vysoký věk či nutnou péči o zdravotní stav. V Domově žije průměrně 50 klientů. Budova je vybavena výtahem, který zaručuje bezbariérový přístup a pohyb našich obyvatel.

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.