AKTUÁLNÍ INFORMACE 
 
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 14.2 DO 29.02.2024

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s šířením respiračních onemocnění.

 

OD 01.03.2024 JSOU NÁVŠTĚVY OPĚT POVOLENY.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCHIV 

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY V HRANICÍCH POVOLENY OD 15.03.2022.
  
Nově od 22.11.2021 není možné uznávat samotesty (provedené laickou osobou) jako podmínku návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
 
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ - DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL, ZEJMÉNA UPOZORŇUJEME NA POVINNOST NOSIT PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY RESPIRÁTOR!

 

Návštěva bude umožněna těmto osobám:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem;

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost viru SARS-Cov-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

 

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou děti do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti zejména při návratu ze zahraniční dovolené!

Sledujte aktuální opatření vlády reagující na epidemiologický vývoj.

Prosíme Vás o seznámení se s vnitřním pravidlem pro organizaci návštěv a o jeho důsledné dodržování. Pro více informací klikněte zde:

Vnitřní pravidlo pro organizaci návštěv k 15.11.2021

Předem děkujeme za Vaši trpělivost a respektování pokynů našich zaměstnanců.

O nás
Domov pro seniory najdete v Krásňanech, klidné části Hranic. Poskytujeme péči starším lidem, kteří již dále nemohou zůstat ve svém původním prostředí, ať už pro vysoký věk či nutnou péči o zdravotní stav. V Domově žije průměrně 50 klientů. Budova je vybavena výtahem, který zaručuje bezbariérový přístup a pohyb našich obyvatel.

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.