Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Náš Domov pro seniory v současné době sídlí v prostorách, jejichž základem je budova, postavená za první republiky. Sloužila jako sídlo finanční stráže na hranicích ČSR a Německa. K původní budově se v průběhu druhé poloviny minulého století a též v letech 2005 až 2007 zhruba sedmkrát nebo osmkrát přistavovalo až do současné podoby.

Po II. světové válce až do šedesátých let, do "oddrátování" tzv. východoněmecké hranice, sídlila v budově (až asi do dubna 1966) tehdejší pohraniční stráž. Následně tu byly útvary tehdejší policie, konkrétně pohraniční oddělení VB, a to do roku 1976.

Po policii převzal v roce 1977 budovu do správy ONV Cheb, který tu tehdy zřídil Okresní ústav sociálních služeb, který zde provozoval zařízení pro mentálně postižené občany a domov důchodců.

OÚSS Cheb byl rozpuštěn roku 1993 a od ledna 1994 byly Okresním úřadem v Chebu zřízeny tzv. rozpočtové organizace. Jednalo se o právně samostatné subjekty.

V březnu roku 1994 byly zrekonstruovány a předány k užívání objekty po bývalé Sovětské armádě u Hazlova, nazývané "Pata" (http://pata-hazlov.unas.cz), kam byli přestěhováni mentálně postižení. V Hranicích zůstává již jen Domov důchodců - stále zřizovaný Okresním úřadem v Chebu.

K další změně dochází k 1.lednu 2003, kdy se zřizovatelem Domova stal Karlovarský kraj. Zpočátku jsme byli takzvanou organizační složkou a od července 2003 příspěvkovou organizací.

K poslední změně došlo v lednu 2007, kdy jsme byli přejmenováni na Domov pro seniory v Hranicích, což je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Tolik v krátkosti k naší historii. Tuto stránku se snažíme doložit dobovými dokumenty a fotografiemi a proto předpokládáme její další rozvoj.