Drobečková navigace

Úvod > Jak se stanete naším klientem > Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty k přijetí

Legislativa

Plán rozvoje sociálních služeb

Vychází z výstupů projektu "Rozvoj kvality sociálních služeb v KK." , který probíhal od 1.4.2005 do 30.6.2006. Výstupy projektu byly schváleny v červenci 2006 zastupitelstvem Karlovarského kraje. Domov pro Seniory v Hranicích je zařazen do sítě poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje. Žadatelům o námi poskytované služby je schválený ROZVOJOVÝ PLÁN k dispozici u ředitele zařízení k nahlédnutí.

Etický kodex

Vnitřní předpisy

Domácí řád

Domácí řád (PDF, 60kB) zahrnuje všechny důležité informace, doporučení a pokyny, směřující k optimálnímu dennímu chodu Domova pro seniory. Je běžně přístupný všem obyvatelům i zaměstnancům zařízení. Žadatelé jsou o jeho obsahu informováni během návštěv sociální pracovnice a vrchní sestry, po příjmu nového klienta s ním bývá probírán detailně. Součástí Domácího řádu jsou také například požadavky na klienty a jejich práva, citovaná na těchto stránkách. Hrubá porušení tohoto řádu pojmenovává zvláštní směrnice, taktéž přístupná obyvatelům.

Standardy kvality sociálních služeb

Práce všech zaměstnanců našeho Domova je měřitelná novými standardy kvality sociálních služeb. Na vyjádření jejich obsahu se podílel celý kolektiv. Společně se zamýšlel nad konkrétními otázkami jednotlivých oblastí, především nad ochranou a dodržováním práv našich klientů. Diskutovali jsme o jednotlivých, všedních i mimořádných situacích a o různých způsobech přístupu k jejich zvládnutí. Cílem tohoto našeho snažení je trvalá cesta k vyspělé lidsky otevřené péči a pomoci klientům, kteří se rozhodli v našem zařízení nalézt svůj domov.

Provozní řád

Provozní řád Domova pro seniory obsahuje informace o určeni jednotlivých místností a prostor Domova, o způsobu a podmínkách jejich údržby. Obsahuje také pokyny k údržbě a zacházení s dalším zařízením a vybavením Domova, včetně prádla. Byl potvrzen a schválen certifikátem (PDF *) 48kB) Krajské hygienické stanice v Karlových Varech. Podléhá odborným kontrolám a případné nahlédnutí může být zájemcům umožněno při návštěvě zařízení.

Organizační struktura DpS

Realizace poskytovaných sociálních služeb

Ke stažení do počítače Popis realizace poskytování sociálních služeb -změna od 05.05.2023 (pdf)

Další soubory