Drobečková navigace

Úvod > Jak se stanete naším klientem > Základní informace

Základní informace

Poslání  Domova pro seniory v Hranicích:

Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Poskytování pobytové služby v Domově pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naším cílem je:

Zachovat a rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti uživatele a tím uspokojit jeho potřeby. Prostřednictvím poskytovaných služeb ho začlenit do společnosti tak, aby měl možnost žít běžným způsobem jako ve svém domácím prostředí.
Poskytovat nejen kvalitní péči, ale zejména péči kvalifikovanou s cílem aktivizace našich obyvatel a s důrazem na individuální potřeby zajistit jim příjemné, bezpečné prostředí a důstojný domov.

Náš dlouhodobý cíl byl splněn:

Naším cílem bylo zkvalitnit bydlení uživatelů vybudováním jedno a dvoulůžkových pokojů.

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce půdních prostor, kde bylo vybudováno 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchovým koutem). Tímto krokem prakticky zanikly třílůžkové pokoje.

 

Naše cílová skupina jsou:

Senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a tudíž vyžadující podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb 24hodin denně, senioři zdravotně a nebo tělesně postižení.
Upřednostňujeme osoby, které z hlediska posouzení závislosti na sociálních službách jsou příjemci 3. a 4. stupně příspěvku na péči (závislost těžká a závislost úplná).

Domov není určen:

  • Seniorům, kteří jsou soběstační a nejsou závislí na cizí pomoci.
  • Seniorům akutně nemocným ani v dekompenzovaném stadiu fyzické nebo duševní choroby, agresivním nebo se silnou demencí, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Seniorům, kteří z důvodů uvedených v § 50 odst.1 zákona o sociálních službách vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem.
  • Seniorům, nerespektujícím pravidla daná domácím řádem, neboť by svým jednáním narušovali chod zařízení a omezovali další uživatele.

Základní činnosti poskytované služby:

1. poskytnutí ubytování
2. poskytnutí stravy
3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. sociálně terapeutické činnosti
7. aktivizační činnosti 
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přechodné pobyty:

V našem zařízení je k dispozici 1 lůžko k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů). Toto lůžko slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny a jeho nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc, např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče, přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce. Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

Dále jsme schopni zajistit: 

kulturní vyžití,  pedikúru,  kadeřnici,  bohoslužby - duchovní činnost

Sociální službu klientům poskytujeme s důrazem na nezávislost a autonomii uživatele, začlenění a integraci při maximálním respektování potřeb uživatele, partnerství a rovnosti. Za důležité považujeme vzájemnou oboustrannou úctu, komunikaci, respektování důstojnosti a potřeb, flexibilitu, podporu klientů. S klienty uzavíráme smlouvy o poskytování služby. Pravidelně vzděláváme pracovníky v přímé obslužné péči. Klademe důraz na schopnost řešit problémy, příjemné prostředí a pocit bezpečí pro klienty, dobré vztahy nejen v rovině klient personál, ale také interpersonální. V tomto smyslu jsme společně vypracovali jasně daná pravidla - STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zřizovatel: Karlovarský kraj, závodní 353/88 Karlovy Vary, PSČ 360 01 (http://www.kr-karlovarsky.cz/)

IČO: 71175202

Kapacita: 51 obyvatel

Připravili jsme pro Vás souhrnné informace, které si můžete stáhnout ve formě letáku, který si můžete stáhnout v dokumentech.