Drobečková navigace

Úvod > O nás > Můžete nás podpořit

Můžete nás podpořit

Pokud jste dospěli při listování našimi stránkami až sem a přemýšlíte, jak by bylo možné náš Domov podpořit, můžeme Vás ujistit o našich jasných a průhledných pravidlech přijímání darů. Díky nim se lze snadno přesvědčit o přesném využití Vaší podpory.

  • Dary přijímáme vždy pouze formou sponzorské smlouvy (písemné), která je řádně evidovaná a na požádání k nahlédnutí u ředitele domova. Smlouva zajišťuje naplnění účelu, pro který je dar poskytnut.
  • Darovaná částka vždy slouží výhradně obyvatelům Domova (nikoliv pro personál) a je samozřejmě řádně vyúčtována. Tím je použití Vašeho daru naprosto průhledné a přesně zjistitelné.
  • Při případném hotovostním předání částky jsou za Domov přítomni minimálně dva pracovníci (zpravidla ředitel a ekonomka, nebo vrchní sestra, sociální pracovnice). Svědci posilují vzájemnou důvěru obou stran, dárce i Domova, a zároveň okamžiku darování zajišťují důstojnost, vážnost a naši úctu.
  • Finanční podporu přijímáme na účet 78-2172020277/0100. Jestliže máte zájem podpořit jakoukoliv formou náš Domov, kontaktujte pana ředitele Ing. Syrovátku na telefonu 354 599 978 nebo 602 202 114 a nebo na e-mailové adrese ddhraniceuase@c-box.cz